Tomt for diclociltabletter

Diclocil og ekvacillin brukes ved infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker. Ifølge Statens legemiddelverk oppstod det først mangel på diclocil, på grunn av problemer med holdbarheten. Som en følge av denne mangelen økte bruken av ekvacillin såpass at det er blitt for lite av dette også.

Langvarig

Produsentene opplyser at mangelsituasjonen kan vare i flere måneder, i alle fall ut året. Legemidlene gis til pasienter som trenger beta-laktamaseresistente penicilliner.

– Det har vist seg at innholdsstoffene brytes ned raskere enn man har trodd, så det er en risiko for at de ikke har den forventede effekten. Derfor er de foreløpig tatt av markedet. Det er en litt sørgelig situasjon, for det er et mye brukt legemiddel, sier overlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk.

Alternativ behandling

Legene rådes til å la dyrkingssvar styre antibiotikabehandlingen, unngå å bruke beta-laktamaseresistente penicilliner der det er mulig, og bruke fenoksymetylpenicillin i alle tilfeller hvor det er forsvarlig. Pasienter som har infeksjoner med beta-laktamaseproduserende stafylokokker kan alternativt behandles med erytromycin, kefaleksin eller klindamycin. Hvis du som allmennlege er i tvil bør du be om råd fra en relevant spesialist.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media