Steinar Hunskår fikk Nidarosprisen 2005

Steinar Hunskår, årets vinner av Nidarosprisen. Foto Lise B. Johannessen

Hunskår gjorde et nybrottsarbeid som redaktør for læreboka «Allmennmedisin i klinisk arbeid». Boken kom ut for første gang i 1997 og i nye og revidert utgave i 2003 med tittelen «Allmennmedisin». Boken, som kun omtales som «Læreboka» har bidratt til å definere allmennmedisinens faggrenser og er nærmest blitt en bibel for allmennleger.

Nidarosprisen som er på kr 15 000 ble utdelt på Nidaroskongressen i Trondheim torsdag 20. oktober. Prisvinneren fikk også overrakt et grafisk trykk av Grete Marstein, årets nidaroskunstner.

Hunskår har hatt sitt virke ved Seksjon for allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen fra 1986. Han startet som basalmedisinsk forsker og disputerte for den medisinske doktorgrad innen forskning på smerteforståelse, men har siden 1986 arbeidet i det allmennmedisinske faget.
Han er forfatter og medforfatter av til sammen 300 faglige publikasjoner innenfor både klinisk og samfunnsmedisinsk område, og har etablert et forskningssamarbeid med internasjonale forskergrupper. Han er i dag også leder av epidemiologikomiteen i WHOs konsenskonferanse om urinkontinens.

Hunskår har tidligere fått flere utmerkelser. I 1989 fikk han Meltzerprisen for unge forskere og i 2001 fikk han Den nordiske forskerpris fra Magda og Sven Aage Friedrichs mindelegat i Danmark. Han har også fått pris fra Det medisinske fakultet i Bergen, både for utvikling av studieplanen for allmennmedisin og som «Årets underviser».

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media