Overraskende effekt av fedmeoperasjon

Villy Våge konkluderer med at pasienter som ble operert for sykelig overvekt på 1970-tallet har relativt gode langtidsresultater. Foto Olav Aaraas

Dette til tross for flere plagsomme bivirkninger. Overlege ved kirurgisk avdeling ved Førde sentralsjukehus, Villy Våge, konkluderer slik i sin doktoravhandling Jejunoileal bypass in the treatment of morbid obesity, – long-term results.

– Langtidsresultatet viste seg å være rimelig bra, i alle fall bedre enn fryktet ut fra alle tidligere rapporterte bivirkninger, sier Våge til Tidsskriftet.

Koblet ut tynntarmen

Jejunoileal bypass (JIB) går ut på å koble ut hele tynntarmen med unntak av rundt 50 centimeter. Den nedre enden av den utkoblede tynntarmen kobles til tykktarmen for drenering. Inngrepet var populært i 1970-årene, men er ikke lenger i bruk på grunn av for mange bivirkninger. På verdensbasis ble det utført rundt 100 000 slike inngrep, de fleste i Nord-Amerika.

Diaré, luftplager og gallesten

Av de 36 pasientene som gjennomgikk jejunoileal bypass ved Haukeland universitetssykehus var 28 fremdeles i live 25 år eller mer etter operasjonen, viser Våges studie. Ti av de 36 pasientene fikk bivirkninger som gjorde at man valgte å legge den utkoblede tynntarmen tilbake. Fem av disse ti var døde. De 23 pasientene som ikke hadde fått reversert inngrepet, og som fremdeles var i live, hadde et stort og varig vekttap. Mange hadde bivirkninger som illeluktende luft og avføring samt periodevis betydelig diaré lenge etter inngrepet. Omtrent halvparten hadde senere fått fjernet galleblæren, noen få hadde hatt gjentatte nyrestensanfall. Alle pasientene hadde fortsatt malabsorpsjon 25 år etter operasjonen.

God livskvalitet

Ingen av de 23 pasientene hadde imidlertid utviklet behandlingskrevende hjertesykdom, type 2-diabetes eller høyt kolesterolnivå, og blodtrykket var signifikant lavere. Faren for å utvikle osteoporose var også lav, og Våge mener faren kan reduseres ytterligere med tilskudd av kalsium og vitamin D.

– Jeg hadde ventet at flere hadde dårlig livskvalitet, særlig på grunn av mye meldte bivirkninger de første årene. Men det viste seg at bivirkningene avtok med årene, enten av seg selv eller etter behandling. I tillegg holdt vekten seg nede, og dermed rapporterte pasientene om god livskvalitet, sier Våge.

Utgått metode

Her i landet er det nå to andre operative inngrep som benyttes ved sykelig overvekt; gastic bypass og biliopancreatic diversion. Ifølge Våge er det ikke aktuelt å ta i bruk jejunoileal bypass igjen fordi metoden tross alt gav for mye bivirkninger og dagens metoder gir like god effekt uten like mye bivirkninger.

Villy Våge disputerte fredag 14. oktober for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media