Massevaksinasjon mot influensa

Ifølge Geir Stene-Larsen er målet at 75 % av alle innen risikogruppene skal få influensavaksine. Foto Eline Feiring

– Det er ikke lenger et spørsmål om det kommer en pandemi, men når den kommer og hvor kraftig den er, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen.

Må tas alvorlig

Siden utbruddet i Sørøst-Asia i 2003 er 116 mennesker smittet av fugleinfluensaviruset, og 60 av disse er døde. På en pressekonferanse i dag informerte myndighetene, ved Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruksdepartementet, Veterinærinstituttet, Sosial- og helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om situasjonen per i dag, og om beredskapsplanene fremover. Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen påpekte at situasjonen må tas alvorlig, men at det ikke har skjedd noen endringer de siste ukene som tyder på at beredskapen bør endres. Han kritiserte noen av medienes oppslag den siste tiden.

– Man vil alltid kunne finne én professor som mener noe annet enn de fleste andre, sa Gabrielsen.

Vil sikre vaksinetilgang

Geir Stene-Larsen sa det er to grunner til at de er spesielt oppmerksomme.

– Vi må være forberedt på å kunne hindre smitte fra fugl til mennesker, og vi er redd for at influensaviruset forandrer karakter og smitter mellom mennesker, sa han.

H5N1-viruset kan utvikle evnen til lett å smitte mellom mennesker, blant annet ved å overta gener fra andre influensavirus. Folkehelseinstituttet vil sikre seg en tidlig tilgang på vaksiner og et bedre system for massevaksinasjon, også ved de årlige influensaepidemiene.

Massevaksinasjon

Per i dag er Norge på jumboplass i Europa når det gjelder influensavaksinasjon blant risikogruppene.

– I dag er dekningen på drøyt 30 % blant risikogruppene. Vi har et mål om å komme opp i 75 %, helst i løpet av neste år. Vi kunne unngått 400 dødsfall hvert år dersom flere lot seg vaksinere, sier Stene-Larsen.

Legene må jobbe aktivt

Han minner om at man også anbefaler pneumokokkvaksine til risikogruppene, altså alle over 65 år, personer med hjerte-lungesykdom og andre utsatte grupper.

– Vi håper økt tilgjengelighet og en påminnelse vil få flere til å vaksinere seg. Det er også veldig viktig at legene tar dette på alvor og jobber aktivt med informasjon til sine pasienter, sier Stene-Larsen.

Leveransegaranti

Folkehelseinstituttet har undertegnet en kontrakt med den nederlandske vaksineprodusenten Solvay Pharmaceuticals om leveranse av influensavaksine i tilfelle en pandemisituasjon. Avtalen omfatter 4 millioner vaksinedoser.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media