– Mannlig omskjæring beskytter mot HIV

Den første studien som antydet en slik beskyttende effekt ble publisert allerede i 1986. I etterkant er en rekke observasjonsstudier publisert, men ingen sikre nok til at man klart kunne anbefale omskjæring som en intervensjon mot spredning av HIV.

Intervensjonsstudie

I en fransk randomisert intervensjonsstudie, publisert i Public Library of Science denne uken, ble 3 274 sørafrikanske menn i alderen 18-24 år inkludert. Ingen av mennene var omskåret, men mennene i intervensjonsgruppen ble tilbudt omskjæring. Alle ble fulgt opp etter 3, 12 og 21 måneder, og ved slutten av oppfølgingsperioden fikk også mennene i kontrollgruppen tilbud om omskjæring.

Langt lavere risiko

I intervensjonsgruppen ble 20 av mennene HIV-smittet i løpet av perioden, mens det tilsvarende tallet i kontrollgruppen var 49. Justert for faktorer som seksuell aktivitet, bruk av kondom og bruk av helsetjenester, viser resultatene at mennene som ble omskåret hadde 60 % mindre risiko for å bli HIV-smittet enn de som ikke var omskåret.

Tykkere og tørrere glans

Årsaken til den beskyttende effekten er trolig at glans penis er mer keratinisert og dermed mindre gjennomtrengelig for virus hos omskårne menn, og at glans tørker raskere etter samleie hos en omskåret person slik at eventuelle HIV-virus dør raskere. Det vil også samle seg færre målceller for HIV på en penis uten forhud. En annen indirekte faktor kan være at menn som er omskåret er mindre utsatt for andre seksuelt overførbare infeksjoner. Slike infeksjoner er tidligere vist å øke risikoen for smitte med HIV.

– Omskjæring har den samme beskyttende effekt som en svært effektiv vaksine ville ha hatt. Den første og mest åpenbare konsekvensen av denne studien er at omskjæring av menn bør anses som et viktig tiltak i kampen mot spredning av HIV. Som studien vår viser har omskjæring en helsegevinst også blant seksuelt aktive menn i områder med høy forekomst av HIV-smitte, skriver forfatterne.

– Banebrytende

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet har ventet på resultater fra randomiserte intervensjonsstudier som denne.

– Dette er en banebrytende studie, sier Aavitsland til Tidsskriftet.

– Omskjæring er faktisk den beste «vaksine» tilgjengelig mot HIV. Hadde vi hatt en vaksine som gav 60 % beskyttelse mot HIV ville den umiddelbart bli tatt i bruk. Helsemyndighetene i land med høy forekomst av HIV bør allerede nå vurdere å tilby menn omskjæring, sier han.

Tidligst sommeren 2006 er det ventet resultater fra en liknende studie i Rakai i Uganda, der man måler effekten på insidens av HIV hos de kvinnelige partnerne.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media