Mange leger forskriver til seg selv

Mange leger som trenger antibiotika, prevensjonsmidler, smertestillende eller sovemiddel tar frem reseptblokken og skriver ut dette til seg selv. I en norsk prospektiv studie publisert i tidsskriftet BMC Medicine har forskerne fulgt en kohort unge norske leger over ni år.

Sju av ti

252 leger deltok ved å fylle ut spørreskjema ett, fire og ni år etter endt utdanning. I turnus rapporterte 69 % av legene at de hadde selvforskrevet, og det var større sannsynlighet for at de samme legene forskrev til seg selv også senere i karrieren. Fire og ni år etter embetseksamen svarte 54 % at de hadde forskrevet til seg selv i løpet av det siste året. Hele 90 % av legene som hadde brukt medikamenter i løpet av det siste året, hadde skrevet ut disse til seg selv.

Egne psykiske problemer

Det var ingen forskjell mellom mannlige og kvinnelige leger, eller mellom sykehusleger og allmennpraktiserende leger. Leger som trengte behandling for psykiske problemer skrev ut sovemidler og beroligende til seg selv i større grad enn de andre kollegene som ble spurt.

Erlend Hem og medarbeidere ved Universitetet i Oslo står bak denne første longitudinelle studien av selvforskrivning blant leger.

Søk hjelp når du er syk

– Det kan være praktisk for en lege å forskrive til seg selv i enkelte tilfeller, for eksempel å fornye en resept på p-piller, eller å behandle seg selv med antibiotika for en triviell infeksjon. Men man skal passe på. Selvforskrivning kan være et tegn på at man ikke er tilstrekkelig påpasselig med egen helse, sier Erlend Hem til Tidsskriftet.

Lege for lege

Han mener det er viktig at også leger har en fastlege. Hvis man forskriver til seg selv, mister man lett den profesjonelle objektivitet og distanse som er nødvendig i et lege-pasient-forhold.

– Det er ikke uten grunn at etiske regler for leger i mange land sier at også leger bør søke profesjonell hjelp når de er syke. Mange leger føler at det er vanskelig å være i pasientrollen. Derfor kan lege for lege-ordningen være nyttig, sier Hem.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media