Må fange opp signalene tidlig

Årets tema er barn, familie og nettverk, og målet er å øke bevisstheten rundt barn med psykiske problemer og sette søkelyset på hva som kan gjøres for disse barna.

Bør kjenne symptomene

En undersøkelse TNS Gallup har utført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet viser at mer enn 50 % av foreldre som har barn mellom 0 og 17 år kjenner til barn som har psykiske problemer. Et klart flertall tror de kan klare å fange opp signalene selv, mens fem av ti tror skolen eller barnehagen vil fange det opp. Barneombud Reidar Hjermann mener barna selv også må lære seg symptomene, og at for eksempel flyktningbarn bør få vite hva som er vanlige reaksjoner etter å ha opplevd krig.

Mange har psykiske problemer

Inntil 20 % av barn og ungdom i Norge har psykiske problemer, og mellom 4 og 7 % av disse har så alvorlige psykiske problemer at de trenger profesjonell hjelp. 39 000 barn og ungdom får spesialisthjelp, og det er stor enighet om at denne pasientgruppen må prioriteres høyt.

– De som bestemmer over ressursene må minnes om at denne gruppen ikke kan glemmes. Barna er en forutsetning for vår felles fremtid og vi har ikke råd til å overse dem, sier Hjermann ifølge Sosial og helsedirektoratet.

Fanges opp for sent

Mari Trommald, prosjektdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, mener mange barn i risikosonen blir fanget opp for sent.

– Allerede i 2-4-årsalderen kan man plukke ut barn som med høy sannsynlighet vil utvikle moderate og alvorlige sosiale vansker, sier hun.

Trommald mener det er viktig å ruste opp helsestasjonene, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker slik at de kan fange opp barn i risikosonen.

Åpenhetsprisen

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse deler Mental Helse årlig ut Åpenhetsprisen, til personer som bidratt til synliggjøring av åpenhet om psykisk helse og bidratt til å bekjempe fordommene rundt psykiske lidelser. I år går prisen til Paal André Grinderud, som har gitt barn som vokser opp med alkoholproblemer i familien et ansikt. Han har holdt foredrag for over 300 000 mennesker, og startet i sin tid Wandasenteret, for barn av foreldre med alkoholproblemer. Åpenhetsprisen er på 10 000 kroner i tillegg til et bilde av grafikeren Tone Flesche Kristiansen.

Storsatsing

Ifølge Mental Helse har Verdensdagen aldri satset så bredt og involvert så mange som i år. I løpet av helgen og dagen i dag har det vært over 1 000 ulike arrangementer over hele landet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media