Klar i hodet av mye fisk

Amerikanske forskere mener eldre som spiser fisk oppnår redusert aldersbetinget kognitiv svekkelse. Foto Health and Medicine

Det viser en amerikansk studie publisert først på nett i Archives of Neurology. Det er kjent fra før at fisk har gunstig effekt for eldre på grunn av innholdet av omega-3-fettsyrer. Blant annet er jevnlig inntak av fisk assosiert med redusert risiko for demens, Alzheimers sykdom og hjerneslag, og senere studier har vist at omega-3-fettsyren dokosaheksaensyre (DHA) påvirker hukommelsen hos aldrende mus.

Intervjuet om matvaner

Amerikanske forskere har analysert data fra det pågående Chicago Health and Aging Project, hvor drøyt 6 000 Chicago-innbyggere over 65 år ble intervjuet i 1993, 1997, 2000 og 2003. Intervjuene omfattet blant annet fire standardiserte kognitive tester og spørsmål om matvaner, aktivitetsnivå og alkoholvaner.

Effekt av fisk

En diett med noe fisk ble assosiert med redusert aldersbetinget kognitiv svekkelse over en seks års periode. Svekkelsen ble redusert med 10-13 % per år for personer som spiste fisk én eller flere ganger i uken sammenliknet med dem som spiste fisk mindre enn én gang i uken. Resultatet var uavhengig av personens alder, rase, utdanning, mental og fysisk aktivitet og øvrig inntak av matvarer.

Vanskelig å forklare

– Undersøkelsen er interessant, men assosiasjonen er vanskelig å forklare, sier professor Knut Engedal ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.

– Om resultatene er gyldige for norske forhold er vanskelig å si fordi det var en relativ liten andel personer i den amerikanske undersøkelsen som spiste fisk regelmessig. Andelen fiskespisere er antakelig langt høyere i Norge. I alle fall peker undersøkelsen på at eldre fortsatt bør oppfordres til å spise fisk regelmessig, sier han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media