Karl Evang-prisen til kreativ helsesøster

Borghild Haaland har blant annet som helsesøster i Gjerstad kommune i Aust-Agder vært en pådriver for å få satt i gang helsefremmende tiltak overfor ulike grupper i alle aldre, skriver Helsetilsynet i en pressemelding.

Et godt forbilde

– Borghild Haaland har i sitt arbeid vist en allsidighet og vilje til å tenke utradisjonelt som har kommet brukerne hennes til gode gjennom mange år. Med en ukuelig stå-på-vilje og evne til å skape ideer om til praksis er hun et forbilde vi alle kan lære mye av, sa prisutdeler og medlem av komiteen, professor Steinar Westin.

Lang tradisjon

Karl Evang-prisen er delt ut i mer enn 20 år, og går til en person eller organisasjon som har gjort en fortjenstfull innsats for å fremme folkehelsen, rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller annet helsefremmende arbeid. Det skal legges betydelig vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som er ekstraordinær i forhold til hva som kan forventes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media