Influensa er tre sykdommer

Det skriver overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet i en leder i neste utgave av Tidsskriftet, som er publisert først på nett. Han understreker at spredningen av fugleinfluensaviruset (H5N1) til Europa ikke øker risikoen for en pandemi i særlig grad.

Tre influensasykdommer

Aavitsland mener det er viktig at legene skiller mellom de tre influensasykdommene når de snakker med pasienter.

  • Sesonginfluensa rammer inntil en femdel av befolkningen hver vinter, og forårsakes av et influensavirus som bare er litt endret fra forrige sesong. Alle i risikogruppen rådes til å la seg vaksinere, og legene bør forklare pasientene nytten av denne influensavaksinen.
  • Pandemisk influensa oppstår når eller hvis det oppstår et influensavirus som få mennesker har immunitet mot, og et slik virus vil kunne spre seg raskt over hele verden. Eksempel på en pandemi er spanskesyken som herjet tidlig på 1900-tallet. Norske myndigheter er forberedt på en pandemi, og har avtale om å få kjøpe fire millioner doser når vaksinen eventuelt blir produsert.
  • Fugleinfluensa er en hønsepest som smitter mellom fjørfe, og som i noen tilfeller har smittet til mennesker som har hatt nær kontakt med fuglene. Smitte kan gi alvorlig sykdom, men også en ufarlig og umerkbar infeksjon. Viruset smitter ikke mellom mennesker.
Pandemi, ikke fugleinfluensa

Dersom fugleinfluensaviruset endrer seg gjennom mutasjoner med andre influensavirus, kan det utvikle evne til å smitte mellom mennesker. I så fall vil det ikke lenger dreie seg om fugleinfluensa, men en pandemisk influensa.

– At fugleinfluensa har spredd seg til Europa, øker derfor ikke risikoen for en pandemi i noen særlig grad, men norske kyllinger er i faresonen, skriver Preben Aavitsland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media