Høy fødselsvekt kan gi senere overvekt

Barn som legger på seg raskt i begynnelsen av livet har større risiko for å bli overvektig senere i livet. Foto Health and Medicine

I en metaanalyse publisert i BMJ har forskerne analysert 24 studier som har sett på sammenhengen mellom spedbarnsvekt og -vekst, og utviklingen av overvekt senere i livet.

Økt risiko

Det konkluderes med at spedbarn med høyere kroppsmasseindeks, spedbarn som ble ansett som overvektige, og de som la på seg raskest i løpet av sitt første og andre leveår, hadde signifikant større risiko for å bli overvektig i løpet av barndom, ungdomsår og i voksen alder i forhold til andre spedbarn.

Tidlig intervensjon

Forskerne mener at faktorer før eller under mors svangerskap som kan påvirke barnets vekst trolig påvirker risikoen for overvekt, og mener dette bør undersøkes nærmere i fremtidige studier. Det bør også undersøkes nærmere hvorvidt de ulike faktorene er mulig å gjøre noe med, slik at spedbarnets vekst kan påvirkes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media