HIV-pasienter føler seg diskriminert av legen

I studien, som er publisert i Journal of General Internal Medicine, ble 2 500 amerikanske HIV-pasienter intervjuet. Nærmere tre av ti rapporterte om minst én av fire typer opplevd diskriminering.

Sett ned på

8 % var blitt nektet behandling. 26 % mente legen hadde følt seg ukomfortabel med å ha dem som pasient, nesten like mange (17 %) mente legen behandlet dem som mindreverdige eller ønsket å unngå dem (18 %). Over halvparten av helsepersonellet som skal ha opptrådt diskriminerende var leger.

Ulovlig

– Det er ulovlig å diskriminere pasienter på grunnlag av en HIV-infeksjon. Det kan føre til at pasienter som opplever dette unngår å oppsøke lege eller ikke følger anbefalt behandling. Vi må fokusere på hva som gjør at pasienter føler seg diskriminert, enten det er reelt eller bare en misforståelse, og ta tak i det, sier en av forskerne, Mark A. Schuster.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media