Fraråder CTG-undersøkelse av friske gravide

 

Innkomst-kardiotokografi (CTG) har ingen nytteverdi, konkluderer fire norske forskere i en metaanalyse publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecolgy.

Vanlig praksis

Ved norske fødeavdelinger er det vanlig praksis å inkludere CTG i utredningen. En CTG-undersøkelse innebærer at den fødende får spent to belter rundt magen, som registrerer fosterets hjertefrekvens og hvor ofte riene kommer. Dette gjøres for å finne ut om fosteret er truet av surstoffmangel, og for å vurdere hvilken overvåkingsmetode som vil bære best under fødselen. Undersøkelsen varer i 20-40 minutter. Ifølge en artikkel publisert i Tidsskriftet nylig foretas CTG hos alle gravide ved over 90 % av fødeavdelingene. Kun et mindretall inkluderer ultralyd- og dopplerundersøkelse rutinemessig.

Store forventninger

– Man hadde store forventninger til innkomst-CTG på 1970-tallet, og siden er det bare blitt en rutine, både i Norge og andre vestlige land, sier professor og overlege Pål Øian ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Sammen med Ellen Blix, Liv Merete Reinar og Atle Klovning har han gått gjennom all tilgjengelig forskningslitteratur om CTG for å finne ut hvilke virkning undersøkelsen har på mødrene og barna deres.

Ingen fordeler

Forfatterne konkluderer med at CTG-undersøkelse ikke har noen nytteverdi.

– Snarere tvert imot kan det se ut til at man intervenerer oftere under fødselen, ofte unødvendig. Kvinnene får kontinuerlig fosterovervåking gjennom hele fødselsforløpet, og blir dermed lenket til sengen. Det blir oftere tatt blodprøve fra fosteret og kvinnen får oftere epiduralbedøvelse sammenliknet med kvinner som ikke får innkomst-CTG, sier Øian til Tidsskriftet.

Bare ved risikosvangerskap

Det ble også sett en tendens til flere keisersnitt blant i denne gruppen fødende. Det var imidlertid ingen forskjeller mellom de nyfødte barna i de to gruppene.

– Konklusjonen er at det ikke bør tas rutinemessig CTG av friske fødende. Vi mener ikke at man helt skal slutte med denne undersøkelsesmetoden, men heller bare bruke den dersom det er mistanke om noe unormalt. For eksempel hvis mor har kjent mindre liv den siste perioden, hvis magen er liten eller liknende. Et godt alternativ er jordmorstetoskop eller dopplerundersøkelse, sier Øian.

– Gledelig konklusjon

Leder i Den norske jordmorforening, Nina Schmidt, er glad for denne konklusjonen.

– Når det ikke finnes dokumentasjon på at det er nyttig, er det like greit å avslutte praksisen. Stadig feiltolking fører dessuten til at CTG-undersøkelsen varer enda lenger. Kvinnene blir veldig pasifisert når de må ligge fastspent med belter, og mange syns det er ubehagelig. Beltene strammer, og når de har rier vil de ofte heller opp og gå, sier Schmidt.

I den nye Veilederen i fødselshjelp 2005, som er under utarbeidelse, vil det stå at innkomst-CTG ikke anbefales som rutineundersøkelse.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media