AIDS-tallene er ikke fullt så høye

Ifølge professor Knut Fylkesnes ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen viser studier tvert imot et betydelig lavere nivå av smittede enn tidligere estimater har antydet, skriver På Høyden.

Langt lavere enn antatt

Fylkesnes har forsket på HIV og AIDS i Zambia og flere land i Asia i over ti år, og har ansvaret for et nettverk for HIV-relatert forskning ved universitetet. Denne uken er han også vert for en internasjonal HIV-konferanse i Bergen. Grunnlaget for FNs beregninger har vært blodprøver tatt av gravide kvinner ved helsekontroll, mens Fylkesnes forskningsgruppe har fulgt en utvidet befolkningsgruppe.

– De nye tallene viser at andelen HIV-smittede i Botswana er nærmere 25 % av befolkningen. Det er langt under de 40 % man har operert med tidligere. Et annet eksempel er Kenya der estimatet er endret fra 15 % til 7 %. Men når det gjelder Zambia samsvarer våre funn faktisk ganske godt med UNAIDS– tall, sier han til avisen.

Mindre risikoatferd

Fylkesnes mener epidemien har vært i rask nedgang, og at det er stor sannsynlighet for at dette gjelder mange populasjoner i Afrika. Det tyder på en nedgang i folks risikoatferd, særlig blant folk med høyere utdanning.

– Dessverre observeres det små endringer blant de med lavest utdanning, sier Knut Fylkesnes.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.