AIDS-tallene er ikke fullt så høye

Ifølge professor Knut Fylkesnes ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen viser studier tvert imot et betydelig lavere nivå av smittede enn tidligere estimater har antydet, skriver På Høyden.

Langt lavere enn antatt

Fylkesnes har forsket på HIV og AIDS i Zambia og flere land i Asia i over ti år, og har ansvaret for et nettverk for HIV-relatert forskning ved universitetet. Denne uken er han også vert for en internasjonal HIV-konferanse i Bergen. Grunnlaget for FNs beregninger har vært blodprøver tatt av gravide kvinner ved helsekontroll, mens Fylkesnes forskningsgruppe har fulgt en utvidet befolkningsgruppe.

– De nye tallene viser at andelen HIV-smittede i Botswana er nærmere 25 % av befolkningen. Det er langt under de 40 % man har operert med tidligere. Et annet eksempel er Kenya der estimatet er endret fra 15 % til 7 %. Men når det gjelder Zambia samsvarer våre funn faktisk ganske godt med UNAIDS– tall, sier han til avisen.

Mindre risikoatferd

Fylkesnes mener epidemien har vært i rask nedgang, og at det er stor sannsynlighet for at dette gjelder mange populasjoner i Afrika. Det tyder på en nedgang i folks risikoatferd, særlig blant folk med høyere utdanning.

– Dessverre observeres det små endringer blant de med lavest utdanning, sier Knut Fylkesnes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media