WHO advarer mot feilbruk

I en rapport publisert denne uken roper Verdens helseorganisasjon (WHO) et varsku om viktigheten av at medikamentet brukes riktig og at hvert enkelt land overvåker virkningen nøye.

Effektiv og rimelig

Til nå har over 50 land fulgt WHOs anbefalinger om behandling av malaria ved å ta i bruk artemisin-basert kombinasjonsbehandling (ACT). ACT er ifølge organisasjonen den mest effektive malariamedisinen per i dag, og bidrar til å redusere antall tilfeller av sykdommen hvert år. Ifølge Leger Uten Grenser tar behandling med ACT bare tre dager, og er svært rimelig. Organisasjonen opplevde at malariatilfellene ble redusert med 25 % i et område i løpet av ett år med ACT-behandling.

Livsviktig kombinasjon

Det er svært viktig at det kinesiske malariamidlet artemisin brukes i kombinasjon med et annet, syntetisk legemiddel; amodiaquin, lumefantrin, meflokin eller sufladoxin-pyrimetamin, for å unngå resistens.

– Det er avgjørende at disse medisinene brukes korrekt, sier Pascal Ringwald, lege i WHO og hovedforfatter av rapporten.

WHO understreker også at alle som tar antimalariamedisin må opplyses om viktigheten av å fullføre behandlingen, siden ikke fullført behandling også kan føre til resistens.

– Per i dag er det ikke registrert resistens mot artemisin, men vi overvåker situasjonen nøye, sier Ringwald.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media