T-hjelpecellene identifiserer kreftceller

Katrin Ulrike Lundin har studert hvilken betydning T-hjelpeceller spiller i bekjempelsen av B-cellekreft i en musemodell. Resultatene er presentert i avhandlingen Idiotype-specific CD4+ T cells in protection against B lymphoma and myeloma.

Bekreftet mistanken

– Vi hadde lenge hatt en mistanke om at idiotypespesifikke CD4-positive T-celler er viktige i kroppens immunsvar mot B-cellekreft, sier Lundin til Tidsskriftet.

Studien ble gjennomført med mus som bare hadde en idiotypespesifikk T-cellereseptor, slik at alle CD4-positive T-celler kunne gjenkjenne idiotypen. Det viste seg at musene var beskyttet mot B-cellekreft som uttrykte idiotypen. Mus uten T- eller B-celler, og som hadde fått idiotypepositivt B-lymfom, kunne kureres ved å injisere idiotypespesifikke T-hjelperceller.

Viktig faktor

– Det viste seg at aktiverte T-hjelpeceller satte i gang apoptose i B-lymfomcellene. T-hjelpecellene skilte også ut signalstoffer som aktiverte makrofager.

– De CD4-positive T-cellenes aktivering av makrofager er en viktig faktor i bekjempelsen av myelomceller, sier Lundin.

Avhandlingen utgår fra Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Katrin Ulrike Lundin disputerte for Ph.D.-graden 13. juni 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media