Svangerskapsforgiftning er trolig arvelig

Selv om bare den ene av søstrene er født etter svangerskapsforgiftning, har begge arvet risikoen for preeklampsi i sitt eget svangerskap. Foto Health and Medicine

Forskere ved Universitetet i Bergen og National Institute of Health i USA har undersøkt hvorvidt menn og kvinner som er født etter preeklampsi overfører risikoen til neste generasjon. Studien er basert på data fra Medisinsk fødselsregister over til sammen 440 000 barn født i perioden 1988-2003, koblet til data om mors og fars egen fødsel. Den er publisert i siste nummer av BMJ.

Også via far

Resultatene viser at døtre av kvinner som hadde preeklampsi ved fødselen hadde mer enn doblet risiko for selv å få preeklampsi i løpet av sin graviditet i forhold til andre kvinner. Menn som er født etter svangerskapsforgiftning hadde også en moderat økt risiko for at barnet de får fødes etter preeklampsi.

– Fars gener overføres via fosteret til partnerens svangerskap, sier førsteforfatter Rolv Skjærven, professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Bergen.

Søstre arver indirekte

Også uaffiserte søstre av menn og kvinner som er født etter svangerskapsforgiftning har økt risiko for å få slike komplikasjoner. Brødrene ser ikke ut til å påvirkes.

– Dette var overraskende resultater for oss. Dersom en mor har flere barn, men bare ett av dem blir født etter preeklampsi, kan likevel søstrene til dette barnet arve tilstanden. Disse søstrene har nesten like høy risiko, altså tilnærmet 100 %, i forhold til barn født i familier uten preeklampsi, sier Skjærven.

– Den familiære risikoen ser dessuten ut til å gi den alvorligste typen preeklampsi, legger han til.

Genene avgjør

Forfatterne mener resultatene støtter teorien om at både mødrenes og fedrenes gener bidrar til risikoen for preeklampsi. Risikoen arvet fra mor til datter er større fordi datteren kan arve spesifikke mottakelighetsgener, i tillegg til at hun kan overføre disposisjonsgener til fosteret. Risikoen arvet fra utsatte fedre er lavere fordi fedre bare overfører gener via fosteret.

Preeklampsi rammer 3-5 % av alle svangerskap og er en vesentlig årsak til sykdom og død både for den gravide kvinnen selv og for hennes barn.

Ikke overraskende

Professor Rigmor Austgulen ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er ikke overrasket over resultatet.

– Dette er ingen sensasjon for oss som driver med preeklampsiforskning. Også tidligere studier har vist liknende resultater, blant annet en studie fra Utah publisert i New England Journal of Medicine i 2001. Designen på studiene er litt ulike, men resultatene er i samsvar, sier Austgulen.

Usikker årsak

Ifølge professoren vet man lite om årsaken til at preeklampsi er arvelig.

– Vi vet både at arv fra mor og fra far kan være farlig, og i enkelte tilfeller er det kombinasjonen som gir grunnlaget for sykdom. Det sistnevnte kommer blant annet frem i en studie fra The Journal of Experimental Medicine i 2004, sier hun.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media