– Samarbeid gjør psykiatrien mindre akutt

Problemene løses ikke ved å tilføre mer ressurser til akuttavdelingene. Det mener psykiaterne Trond Fjetland Aarre ved Nordfjord psykiatrisenter og Øyvind Watne ved Psykiatrisk klinikk, Førde sentralsjukehus. Under årets Psykisk helsekonferanse i Oslo, i regi av Sosial- og helsedirektoratet, gav de to legene eksempler på hvordan utfordringene i akuttpsykiatrien kan løses.

Fleksibel arbeidsdeling

– Dersom vi skal gjøre psykiatrien mindre akutt, krever det nært og forpliktende samarbeid mellom sykehus, distriktspsykiatrisk senter og kommunale tjenester. Arbeidsdelingen må være fleksibel og sikte mot å forløse de ressursene vi har til rådighet, sa Aarre og Watne til konferansens 700 deltakere.

Mindre tvang

De mener at dersom man lykkes med dette kan man redusere antall innleggelser i sykehus, bruken av tvang og utgifter. I Sogn og Fjordane er det mindre bruk av tvang enn ellers i Helse Vest, det er korte ventelister, god kapasitet og mindre etterspørsel etter døgnopphold. Aarre og Watne mener dette skyldes arbeidsmetoden i fylket, med et kommunenært psykisk helsevern med godt samarbeidsklima mellom kommunehelsetjenesten, distriktspsykiatrien og den psykiatriske klinikken.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.