– Samarbeid gjør psykiatrien mindre akutt

Problemene løses ikke ved å tilføre mer ressurser til akuttavdelingene. Det mener psykiaterne Trond Fjetland Aarre ved Nordfjord psykiatrisenter og Øyvind Watne ved Psykiatrisk klinikk, Førde sentralsjukehus. Under årets Psykisk helsekonferanse i Oslo, i regi av Sosial- og helsedirektoratet, gav de to legene eksempler på hvordan utfordringene i akuttpsykiatrien kan løses.

Fleksibel arbeidsdeling

– Dersom vi skal gjøre psykiatrien mindre akutt, krever det nært og forpliktende samarbeid mellom sykehus, distriktspsykiatrisk senter og kommunale tjenester. Arbeidsdelingen må være fleksibel og sikte mot å forløse de ressursene vi har til rådighet, sa Aarre og Watne til konferansens 700 deltakere.

Mindre tvang

De mener at dersom man lykkes med dette kan man redusere antall innleggelser i sykehus, bruken av tvang og utgifter. I Sogn og Fjordane er det mindre bruk av tvang enn ellers i Helse Vest, det er korte ventelister, god kapasitet og mindre etterspørsel etter døgnopphold. Aarre og Watne mener dette skyldes arbeidsmetoden i fylket, med et kommunenært psykisk helsevern med godt samarbeidsklima mellom kommunehelsetjenesten, distriktspsykiatrien og den psykiatriske klinikken.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media