Røyking øker risikoen for diabetes

For menn som røyker mer enn 20 sigaretter om dagen, øker risikoen for type 2-diabetes med 57 %. Foto Health and Medicine

Finske forskere har konkludert med dette i en prospektiv studie hvor over 41 000 menn og kvinner i alderen 25-64 år deltok. Studien er publisert i Journal of Internal Medicine. Ingen av personene som inngikk i studien hadde en historie med diabetes eller hjertesykdom. I løpet av oppfølgingsperioden på i gjennomsnitt 21 år fikk 2 770 diagnosen type 2-diabetes, skriver Tobaksfakta.

Kvinner mest utsatt

Røyking viste seg å være en klar risikofaktor for diabetes. Menn som røkte færre enn 20 sigaretter om dagen hadde 22 % økt risiko for type 2-diabetes etter justering for kroppsmasseindeks, fysisk aktivitet, blodtrykk og konsum av alkohol og kaffe. For menn som røkte mer enn 20 sigaretter daglig økte risikoen med 57 %. Hos kvinner var risikoøkningen enda større. Kvinner som røkte færre enn 20 sigaretter om dagen hadde 46 % økt risiko for type 2-diabetes, mens hos dem som røkte mer økte risikoen med hele 87 %.

Vekt og risiko

Røyking økte risikoen for type 2-diabetes på alle nivåer av kroppsmasseindeks og fysisk aktivitet. For en overvektig mann som røyker er risikoen for type 2-diabetes ti ganger så høy som for en mannlig ikke-røyker med normal kroppsvekt.

Øker insulinresistens

Professor Kåre I. Birkeland ved Aker universitetssykehus sier denne undersøkelsen føyer seg inn i en rekke av liknende studier fra de siste 15 årene som tyder på at røyking er en viktig risikofaktor for type 2-diabetes.

– Den sannsynlige virkningsmekanismen er at røyking øker insulinresistens både i leveren og i skjelettmuskulaturen. Men det er også vist mulige effekter på insulinsekresjonen og på økt oksydativt stress om følge av sigarettrøyk, sier han.

Råd til diabetikere

Til tross for at røykestopp ofte fører til en viss vektøkning som igjen kan disponere for diabetes, finner forskerne her at diabetesrisikoen er høyere ved å fortsette å røyke.

– Vi må begynne å inkludere råd om røykeslutt i tillegg til vektreduksjon og økning i fysisk aktivitet i vårt diabetesforebyggende arbeid, sier Birkeland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media