Oppklarende om B-vitamin mot hjertesykdom

De overraskende funnene fra NORVIT-studien (Norsk multisenterstudie: Effekt av vitaminer ved hjerteinfarkt) ble presentert på en europeisk hjertekongress i Stockholm tidligere i september. Studien ble ledet fra Universitetet i Tromsø og er den første som har undersøkt om høye doser B-vitamin gitt til pasienter med hjerteinfarkt beskytter mot nye tilfeller hjerteinfarkt eller hjerneslag.

– Misvisende i media

Resultatene fikk mye oppmerksomhet i media, men professor Per Magne Ueland ved Universitetet i Bergen mente dekningen var sterkt misvisende. Han ga derfor en oppklaring i et debattinnlegg i universitetsavisen På Høyden nylig.

Råd til leger

Også Statens legemiddelverk vil informere helsepersonell om bruk av folsyre og vitamin B6 etter medieoppmerksomheten.

– Vi har sett behov for å gi noen anbefalinger til helsepersonell. Man bør være tilbakeholden med å gi folsyre og vitamin B6 for å forebygge hjertesykdom. Det er andre studier på gang, men man bør heller være litt forsiktig inntil det eventuelt foreligger andre resultater, sier overlege Steinar Madsen ved Legemiddelverket.

Han råder blant annet leger til ikke å gi høye doser av folsyre, vitamin B6 eller kombinasjon av disse til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, eller til pasienter med andre former for atherosklerotisk hjertesykdom eller høy risiko for slik sykdom. Vitamintilskudd som inneholder folsyre og/eller vitamin B6 bør bare brukes av pasienter med vitaminmangel eller risiko for å utvikle vitaminmangel.

Madsen understreker at ingen vitaminpreparater er godkjent til å forebygge hjerte- og karsykdom.

Gravide

Legemiddelverket mener gravide fortsatt bør få tilskudd av folsyre for å forebygge nevralrørsdefekter, noe som har veldokumentert effekt. Det finnes ingen data som tyder på at det kan føre til hjertesykdom hos yngre kvinner.

Økt risiko

I studien ble 3 749 pasienter som nylig hadde hatt hjerteinfarkt, delt i fire grupper. Hver gruppe fikk henholdsvis placebo, folsyre, vitamin B6 eller en kombinasjon av folsyre og B-vitamin daglig. Dosen av B6 var 40 mg, og 20 ganger et vanlig inntak. Pasientene ble fulgt i 3,5 år. Pasienter som fikk enten folsyre eller B-vitamin hadde en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller slag, mens pasienter som fikk en kombinasjon hadde en signifikant økning i risiko, skriver Tromsøflaket. Ingen av gruppene hadde noen gunstig effekt av B-vitamininntaket.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media