Ønsker åpenhet om selvmord

– Forebygging av selvmord angår alle. Det er et av verdens største folkehelseproblemer og flere liv går tapt i selvmord enn i kriger og drap hvert år. Men vi må jobbe for å bekjempe mytene og tabuene omkring dette, ellers vil det hindre oss i å snakke åpent og fritt om problemet, finne løsninger og handle, sier Lars Mehlum, professor i suicidologi ved Universitetet i Oslo.

Verdensdagen for selvmordsforebygging

I morgen, lørdag 10. september, markeres Verdensdagen for selvmordsforebygging 2005 i mer enn 50 land. I samarbeid med International Association for Suicide Prevention (IASP), som ledes av Lars Mehlum, arrangerer Verdens helseorganisasjon (WHO) denne dagen for tredje år på rad. Mottoet i år er "Selvmordsforebygging angår alle". Ikke bare leger, helsepersonell og andre fagfolk, men også folk flest har et ansvar for å hjelpe personer som ser på selvmord som eneste utvei. Én million mennesker tar sitt eget liv hvert år.

Foredrag og konserter

Organisasjonen LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har fått i oppdrag å koordinere Verdensdagen for selvmordsforebygging i Norge. Det arrangeres møter, konserter, temadager og kulturarrangementer i en rekke byer over hele landet. Det blir åpent møte i Oslo Konserthus, hvor blant annet overlege og professor Stein Husebø vil holde foredrag.

Bok for helsepersonell

Som en opptakt til Verdensdagen har Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF) i dag fredag invitert til fagseminar og forebyggingsforum ved Rikshospitalet. På programmet står blant annet presentasjon av boken «Uutholdelige liv», som retter seg mot leger og helsepersonell som kan måtte forholde seg til mennesker som ikke vil leve lenger. Henning Herrestad, førsteamanuensis i suicidologi ved Universitetet i Oslo, og professor Lars Mehlum er redaktører av boken, men flere forfattere og fagfolk har bidratt. Blant dem er Gro Dahle, Arne Thorvik, Aslak Syse, Lars Johan Materstvedt, Stein Husebø, Kristin Bjordal og Nina Aass. Ifølge forfatterne skal boken bidra til å gi forståelse for hvordan mennesker som ønsker å avslutte livet har det, og hvordan man som fagperson kan ta stilling til dette ønsket.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media