Lysbehandling gir bedre søvn

Arne Fetveit. Foto privat

Sykehjemspasienter, spesielt pasienter med kognitiv svikt, er ofte plaget av forstyrrelser i søvn- og våkenhetsrytmen. De har lang innsovningstid, hyppige oppvåkninger om natten og tidlig morgenoppvåkning. Dessuten sover de ofte mye på dagtid. Arne Fetveit har i avhandlingen Sleep disturbances in nursing home pasients with dementia: a non-pharmacological intervention study undersøkt søvnmønsteret hos sykehjemspasienter med demens og effekten av behandling med kunstig lys.

To timer med lys

Før behandling hadde 72 % av pasientene alvorlige søvnforstyrrelser. Intervensjonen bestod av to timers lyseksponering hver morgen i 14 dager. Pasientenes søvn ble målt på nytt under og flere ganger etter behandlingen. Alle fikk bedre søvn etter lysbehandlingen.

– Før behandlingen sov de fleste svært oppstykket. Etter behandlingen samlet de sin søvn til natten, og de sov mer sammenhengende, sier Fetveit til Tidsskriftet.

I tillegg var behovet for søvn på dagtid redusert, noe Fetveit tror er positivt også for denne gruppen.

Sovnet raskere

Etter lysbehandlingen steg den gjennomsnittlige søvneffektiviteten fra 73 % til 86 %. Søvneffektivitet er andelen søvn av den tiden man er i sengen, og verdier under 85 % er et hyppig brukt mål for insomni. I tillegg ble innsovningstiden redusert med en time, og våketid i sengen ble redusert med 1 time og tre kvarter. Den positive effekten varte opp til 12 uker etter endt behandling, deretter gled pasientene gradvis tilbake til sitt opprinnelige søvnmønster.

Alternativ til medisiner

Fetveit mener lysbehandling ofte kan være et godt alternativ til medikamentell behandling av søvnforstyrrelser hos denne pasientgruppen.

– Sederende medisiner øker risikoen for fallulykker på dagtid, og de kan svekke pasientens kognitive evner. Lysbehandlingen så ut til å være nærmest uten bivirkninger, sier han.

Andre stimuli

Fetveit utelukker ikke at resultatene fra forskningen også kan indikere at demenspasienter kan ha behov for andre stimuli i tillegg til lysbehandling, som for eksempel meningsfulle sosiale tilbud.

– Den beste lysbehandlingen får man med ekte sollys. Pasienter med demens har, som oss andre, godt av å komme seg ut i sol og frisk luft, sier Fetveit.

Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Arne Fetveit disputerte for dr.med.-graden 3. juni 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media