Lege granskes for bruk av blankoresepter

Helsetilsynet og Legeforeningen er kritisk til praksisen med blankoresepter. Foto Eline Feiring

Forholdet ble kjent fordi legesekretæren etter hvert begynte å skrive ut resepter til seg selv, noe som ble fanget opp i en rutinekontroll fra Helsetilsynet. I Midhordland tingrett ble legesekretæren denne uken dømt til betinget fengsel i fem måneder. Hun ble også fradømt retten til å jobbe som helsepersonell i to år.

Ufullstendige resepter

Allmennlegen hun jobbet for hadde mange narkomane pasienter som ble behandlet med Subutex. Pasientene var ofte innom kontoret uten å ha time, og kranglet for å få medikamentene de trengte. Siden legen var mye ute på reise, og de andre legene ved kontoret ikke ville skrive ut preparater til de narkomane i samme omfang som ham, laget han en bunke halvferdig utfylte resepter med sin signatur på. Så var det opp til legesekretæren å fylle ut pasientens navn og et aktuelt medikament, ved å se på pasientjournalene.

– Svært alvorlig

– Politi og påtalemyndighet ser svært alvorlig på praksisen som har vært ved dette legekontoret. Jeg håper slik praksis ikke er utbredt blant norske leger, sier politiadvokat og aktor i saken, Rudolf Christoffersen til Tidsskriftet.

Måtte ta Subutex hjem

På grunn av mange innbrudd ved det aktuelle legekontoret, hvor Subutex ble stjålet, måtte legesekretæren etter hvert også ta med seg disse medikamentene hjem. Hver dag hadde hun med seg en bærepose med medikamenter for flere tusen kroner. Som følge av denne belastningen, i tillegg til mye krangling og kjefting fra pasientene og et vanskelig privatliv, begynte legesekretæren etter hvert å skrive ut beroligende midler til seg selv. Hun skrev ut både Sobril, Apodorm, Mogadon og Somadril, til sammen over 50 resepter, til eget bruk.

Varslet Helsetilsynet

– Vi har nå oversendt denne saken til Helsetilsynet i Hordaland slik at de kan vurdere om legens praksis er i strid med helsepersonelloven, sier Christoffersen, som også er kritisk til at legesekretæren har måttet frakte store mengder Subutex mellom arbeidsplassen og hjemmet.

Brudd på loven

Tidsskriftet får bekreftet hos Helsetilsynet i Hordaland at de har reagert på legens praksis, og at forholdet nå er under vurdering av tilsynsmyndigheten.

Advokat i Legeforeningen, Frode Solberg, mener det er naturlig at dette vurderes av tilsynsmyndigheten.

– På helt generelt grunnlag kan jeg si at slik praksis er i strid med § 5 i helsepersonelloven, som blant annet omtaler bruk av medhjelper. Dersom en lege skriver ut en generell blankoresept og det blir opp til legesekretæren å foreta den medisinske vurderingen, vil det være et brudd på helsepersonelloven. Loven bygger på at det er legen som foretar medisinske vurderinger. Mye tyder på at det i dette tilfellet er etablert en praksis som er uforsvarlig. At sekretæren angivelig har måttet frakte legemidlene hjem og oppbevart dem der, gjør ikke saken bedre, sier Solberg.

– Ikke utbredt

Leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, tror ikke det er utbredt praksis å skrive ut blankoresepter.

– Jeg har ikke hørt kolleger si at de gjør det på denne måten. Det har nok vært noen tilfeller i gamle dager, men jeg trodde det hørte fortiden til. På generelt grunnlag vil jeg si at dette ikke er i samsvar med forsvarlighetskravene, sier Kristoffersen til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media