– Høyere krefttall skyldes PSA-test

Over 3 300 menn fikk prostatakreft i 2003, som er en økning på 592 tilfeller i forhold til i 2002. Det viser kreftregisterets rapport Kreft i Norge 2003.

– Vi antar dette hovedsakelig skyldes at flere tar den såkalte PSA-testen, sier lege og prosjektkoordinator Rune Kvåle i Kreftregisteret.

Uenighet om PSA

Det har vært og er stor uenighet i Norge hvorvidt man bør utføre måling av prostataspesifikt antigen (PSA). I 2001 ble Norsk urologisk forening, Kreftforeningen, Norsk Pasientforening, Senter for medisinsk metodevurdering og Sosial- og helsedirektoratet enige om at de ville fraråde slike tester på friske menn.

Bevisste pasienter

Men etter en periode med en nedgang i antall prostatakrefttilfeller, har tallet nå økt igjen, noe som kan tyde på at anbefalingene ikke følges i like stor grad.

Kvåle tror større bevissthet blant folk flest gjør at mannlige pasienter selv ber legen ta PSA-testen. En annen årsak til økningen mener han kan være at det ved hjelp av nye metoder er blitt lettere å stille diagnose ut fra vevsprøver.

Tarmkreft rammer flest

Mens prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn, er det fremdeles brystkreft som rammer flest kvinner. I 2003 fikk 2 696 kvinner denne diagnosen. Tykk- /endetarmskreft er den kreftformen som rammer flest totalt, med 3 366 tilfeller i 2003. Blant de andre mest utbredte kreftdiagnosene i 2003 var lungekreft (2 250), hudkreft (2 132) og kreft i blære og urinrør (1 151).

Seksdobling

Kreftforekomsten i Norge, målt i aldersjustert insidensrate, har totalt sett økt med rundt 80 % fra 1950-tallet og frem til i dag. Det er antall tilfeller av lungekreft, føflekkreft, testikkelkreft og prostatakreft som har økt spesielt i denne perioden. For eksempel er forekomsten av malignt melanom seksdoblet i løpet av disse 50 årene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media