Gedigen redningsøvelse i Nord-Norge

Den internasjonale øvelsen starter med en varslingsøvelse, hvor alt fokus rettes mot de første timene etter at katastrofen er et faktum. Neste uke fortsetter den med en feltøvelse som avsluttes 9. september. Under feltøvelsen vil Helse Finnmark være tungt involvert, med blant annet helsepersonell fra alle sykehusene, ambulansetjenester og psykisk helsevern. Også helsepersonell fra Sverige og Russland skal delta.

Kaotisk skadesituasjon

Scenariet er en kompleks og omfattende skadesituasjon på et cruiseskip, og enorme oljeutslipp fra en oljetanker. Målet for øvelsen, som involverer Norge, Sverige, Finland, Danmark, Russland og Storbritannia, er å bli bedre rustet til å takle all kommunikasjon, koordinering og samarbeid nasjonalt og over landegrensene som må fungere dersom en slik situasjon skulle skje i virkeligheten.

Gleder seg

4 000 personer er involvert, blant annet fra Hovedredningssentralen i Bodø, Utenriksdepartementet, Helse- og sosialdirektoratet, Forsvaret, Kystverket og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Olaf Jacobsen, prosjektleder i Helse Nord, gleder seg til øvelsen.

– Det som blir spennende er ikke minst hvordan de forskjellige kulturene mellom de ulike nødetatene kommer til å slå ut. Vi kan utfylle hverandre og jeg gleder meg til diskusjonene vi helt sikkert får om hvordan ansvar og konkrete oppgaver best kan fordeles i en slik krisesituasjon, sier Jacobsen ifølge Sosial- og helsedirektoratet.

Skadelapper

Han tror den største utfordringen blir å foreta nødvendige medisinske vurderinger på åstedet, med så mange skadede. Under øvelsen skal et nytt skadelappsystem testes ut. Det er Justis- og politidepartementet som har hatt ansvar for utviklingen av lappesystemet, Predoc, som skal erstatte det gamle systemet. Hensikten med lappene er å få oversikt og kontroll på skadestedet, blant annet over hvem som trenger medisinsk hjelp først. Lappene har strekkode og er tilrettelagt for RFID (Radio Frequency Identification)

Les mer om Barents Rescue 2005:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media