Disputerer som aldri før

I 2004 ble det gjennomført 113 doktorgrader i medisin første halvår, en økning på 33 % fra året før. I samme periode i år er det altså avlagt 126 doktorgrader innen medisin, viser tall fra Doktorgradsregisteret ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Til sammenlikning har de tilsvarende tallene for første halvår i 1999-2002 ligget på mellom 79 og 90 doktordisputaser.

Over 800

Totalt er det gjennomført 482 doktordisputaser første halvår 2005, 44 flere enn samme periode i fjor. Trolig vil antallet på årsbasis for første gang overstige 800 i 2005.

Flere kvinner

Kjønnene fordeler seg også mer likt enn før. Av doktorandene innen medisin er 60 kvinner og 66 menn. Totalt utgjør kvinneandelen blant doktorene i første halvår 39 %.

Relaterte saker:
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media