Behandlingskjede for hjerneskadede

Sunnaas sykehus. Foto Franck Becker

Erfaringer fra utlandet tyder på at dette er en pasientgruppe som kan ha nytte av spesielle behandlingsopplegg, skriver Helse Øst.

Behandlingskjede

Opplegget, som tar utgangspunkt i den danske Hvidovre-modellen, går ut på at man umiddelbart etter skaden kommer i gang med stimulering og rehabilitering. Pasientene vil bli overført til en egen avdeling ved Ullevål så snart intensivbehandlingen er avsluttet, og vil deretter bli overført til et rehabiliteringsopphold ved Sunnaas sykehus.

Første gang i Norge

– Tilbudet er unikt fordi man vil lage en sammenhengende behandlingskjede mellom akuttmedisin og rehabiliteringsmedisin, sier prosjektansvarlig Sveinung Tornås.

Det er første gang hardt hjerneskadede får et slik tilbud i Norge. Helse Øst har satt av 10 millioner kroner til pilotprosjektet, som også vil følges opp forskningsmessig.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media