Skal overvåke arbeidsmiljø og helse

Hvilke yrker har mest sykefravær og arbeidsrelaterte helseskader, og hvorfor? Slike spørsmål kan kanskje det nye overvåkingssystemet besvare.

Illustrasjonsfoto Imagelibrary Gold

Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en prosjektgruppe som skal se på mulighetene for å samle all statistikk og annen dokumentasjon relatert til arbeidsliv på ett sted og sette dataene i sammenheng med hverandre. Prosjektgruppen består av representanter fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet, Statistisk sentralbyrå og Petroleumstilsynet, og planen er å kunne presentere et foreløpig resultat på STAMIs nettsted fra januar 2006.

Mer hensiktsmessig
– Det finnes mye spennende informasjon om arbeidsliv, sykefravær og arbeidsrelaterte helseskader, men det er ikke samlet på ett sted. Prosjektgruppen skal se på hvilke registre og databaser man kan bruke for å kunne samle informasjonen på en mer hensiktsmessig måte, sier informasjonssjef Hege Njaa Rygh i STAMI til Tidsskriftet.

Begynner i det små
Hun understreker at prosjektet er helt i startfasen, og at det derfor er mye som foreløpig er uklart. Det som er klart, er at det nasjonale overvåkingssystemet for arbeidsmiljø og helse skal koordineres av STAMI og at det i første omgang kun vil fungere som en statistikkdatabase. Et fullverdig dokumentasjonssystem vil bygges opp gradvis fra 2006.

– Etter hvert kan vi se dataene i nye sammenhenger, finne ut om det er områder som trenger mer forskning, større forebygging og så videre. Tanken er at det skal være en monitorering som gir tilstrekkelig grunnlag for myndighetenes beslutninger, og hvor man kan måle effekten av allerede iverksatte tiltak, sier Rygh.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media