Pasientboom på akuttavdelingen

Hele 1 000 flere pasienter enn i samme periode i fjor kom inn til akuttmottaket i løpet av juni og juli, med alt fra pusteproblemer til voldsskader. Detter er en økning på 26 %, skriver Ullevål universitetssykehus.

Kan skyldes varmen
Avdelingssykepleier ved akuttmottaket for medisin og kirurgi Ketil Brevik vet ikke sikkert hva årsaken kan være, men mener det varme været i juli kan ha hatt en viss innvirkning.

– Varme kan gjøre folk mer likegyldige og mindre årvåkne, slik at ulykker lettere oppstår. Mange eldre med dårlig helse kan bli verre når det er varmt, sier Brevik.

Underbemannet
Siden det har vært sommerferie har også færre ansatte vært nødt til å ta seg av den store mengden pasienter. Avdelingsoverlege Jan Magne Linnsund forteller at de en periode var bekymret for både pasienter og ansatte, men at et godt samarbeid mellom flere avdelinger sørget for at det tross alt gikk bra.

– Vi bør likevel vurdere å avvikle sommerferie over en lengre periode neste år, sier Linnsund til sykehusets hjemmeside.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media