Paracetamolforgiftning skjer daglig

En tredel av henvendelsene til Giftinformasjonen gjelder legemidler. Illustrasjonsfoto Imagelibrary Gold

I fjor mottok Giftinformasjonen, Sosial- og helsedirektoratet, 37 148 henvendelser, drøyt 100 telefoner hver eneste dag, fra fortvilte eller nysgjerrige personer. Tallet har økt jevnt de siste årene, særlig etter 1993 da tilbudet ble døgnåpent.

Menigmann

Hele 66 % av henvendelsene kommer fra folk flest, mens leger og annet helsepersonell står for 26 %, viser Giftinformasjonens årsmelding. I over sju av ti tilfeller skyldes forgiftningen, eller frykten for forgiftning, uhell. I to av ti tilfeller er det selvforskyldt eller skyldes misbruk. Men folk ringer også for å få generell informasjon om forgiftning og symptomer.

Legemidler og kjemikalier

Barn putter det utroligste i munnen, og barn i aldersgruppen 1-4 år er involvert i nærmere 40 % av tilfellene av akutt eller kronisk eksponering. Om sommeren er det litt mer travelt enn ellers, særlig i juli og august, noe som selvfølgelig skyldes tilgang på sopp, planter og bær. Generelt er det legemidler (36 %), kjemikalier (37 %) og planter og dyr (19 %) som er årsak til flest forgiftninger.

Paracetamolforgiftning

Av legemidler med markedsføringstillatelse er det fremdeles paracetamol som fører til flest alvorlige forgiftninger.

– Etter det vi kjenner til fører paracetamolforgiftning til rundt 600 sykehusinnleggelser i året. Overdosehyppigheten av paracetamol har gått parallelt med salgstallene, sier avdelingsdirektør Erik Andrew i Giftinformasjonen, Sosial- og helsedirektoratet.

Han viser til en studie publisert i Tidsskriftet i 2004 som fant at årlig antall henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamolforgiftning ble fordoblet i perioden 1990 – 2001.

Trenger epikriser

I 25 % av tilfellene blir innringeren bedt om å kontakte lege eller dra direkte til sykehus, men i hele seks av ti tilfeller er det ikke nødvendig med medisinsk behandling av helsepersonell.

Giftinformasjonen er avhengig av anonymiserte epikriser som bakgrunnsmateriale, og ber om at sykehusene i større grad enn i dag sender inn epikriser på pasienter som er behandlet for forgiftning.

– Informasjon om hva som har skjedd ved de ulike tilfellene kan være til stor hjelp for oss, ved at vi kan se hvordan symptomene har utviklet seg i forhold til eksponerte doser, og hvordan behandlingen virker, sier Erik Andrew til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media