Ortopediske produkter kan være kreftfremkallende

Poly-L-melkesyre (poly-L-lactic acid, PLLA) er lett biologisk resorberbart og brukes blant annet i benskruer, suturmateriell, plater og annet utstyr ved ortopedisk kirurgi. Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) har mottatt en rapport fra japanske myndigheter om at PLLA kan ha onkogene effekter.

Lite kjent
Bakgrunnen er to undersøkelser (1, 2) publisert i Journal of Biomedical Materials Research Part A, der man ved dyreforsøk og i cellestudier har påvist at PLLA kan være kreftfremkallende. PLLA er godkjent som komponent i medisinsk utstyr i Norge. I et rundskriv i forrige måned kom SHDIR med viktig sikkerhetsinformasjon om PLLAs mulige onkogene effekter.

– Sosial- og helsedirektoratet har fått informasjon fra sentrale personer i det ortopediske miljøet som tyder på at denne informasjonen ikke er alminnelig kjent blant norske ortopeder, heter det i rundskrivet.

– Bedre føre var
PLLA har inntil nylig vært mye brukt i Norge, særlig i fiksasjonsutstyr ved kne- og skulderkirurgi. Overlege ved Avdeling for ortopedi og reumatologi ved St. Olavs Hospital og leder i Norsk idrettsmedisinsk forening Jon Olav Drogset har hørt om undersøkelsene og lest artiklene.

– Dette er verdifull informasjon som vi merker oss. Man har riktig nok ikke undersøkt eventuell kreftfremkallende effekt også hos mennesker, men dette gir oss enda en grunn til å være føre var overfor PLLA, sier Drogset til Tidsskriftet.

Mindre brukt i dag
Selv om PLLA ble brukt mye tidligere, brukes det nå bare i liten grad her i landet. Dette har sammenheng med at stoffet også kan ha inflammatoriske effekter ved at det aktiverer pasientens komplementsystem.

I en fersk artikkel i The American Journal of Sports Medicine har Drogset prospektivt randomisert undersøkt pasienters plager etter kneoperasjoner der det ble brukt PLLA-skruer og plager etter operasjoner der det ble brukt skruer i titanlegeringer.

– I tilfellene der det ble brukt skruer av PLLA, rapporterer pasientene om mer smerter, lavere fysisk aktivitetsnivå og dårligere leddfunksjon enn i tilfellene der det ble brukt titanskruer, sier han.

Droset tror det medisinske miljøet i Norge etter disse undersøkelsene vil bli enda forsiktigere med å bruke medisinsk utstyr som inneholder PLLA.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media