Omorganisering ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Fra 1. juli 2005 ble fire nye klinikker opprettet ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, i tillegg til de allerede eksisterende Kvinneklinikken og Barneklinikken.

– I den nye strukturen etableres klinikker som får ansvar for flere av de tidligere avdelingene. Dette reduserer blant annet direktørens kontrollspenn ved at færre ledere har ham som sin nærmeste overordnede, sier Kjell Hole, direktør for personal og organisasjon, til Tidsskriftet.

Samarbeid i kort prosess

En omorganisering ble varslet av administrerende direktør Åge Danielsen allerede under markeringen av fusjonen mellom de to sykehusene 3. januar i år. Danielsen hadde ambisjoner om å få dette på plass i løpet av første halvår 2005.

– Dette er en formidabel oppgave. Det er ingen grunn til å la dette trekke ut i tid. Samtidig skal vi gi rom for diskusjoner, og de som blir berørt av endringer skal tas med i prosessen, sa Danielsen.

Nye klinikker

Den nye Nevroklinikken omfatter Nevrokirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Spesialsykehuset for epilepsi og Psykosomatisk avdeling. Geir Ketil Røste, som var en av to kandidater til presidentvervet i Legeforeningen i vår, er tilsatt som klinikksjef. Han kommer fra stillingen som overlege ved Nevrokirurgisk avdeling. Medisinsk klinikk omfatter Medisinsk avdeling, Medisinsk poliklinikk, Hudavdelingen og Revmatologisk avdeling, og ledes av Kristian Bjøro, overlege med Medisinsk avdeling. Hjerte-lungeklinikken er også opprettet. Her inngår Thoraxkirurgisk avdeling, Hjertemedisinsk avdeling, Lungemedisinsk avdeling og Hjertesenteret i Oslo. Professor Otto Smiseth skal lede denne klinikken. Han har hittil vært avdelingssjef ved Hjertemedisinsk avdeling. Overlege Sigbjørn Smeland er sjef for Klinikk for onkologi, som omfatter medikamentell kreftbehandling, stråleterapi, sykepleie og medisinsk fysikk.

Avdelinger og utvalg

I tillegg er det etablert felles anestesiavdeling, hvor overlege Einar Sorterup Hysing er tilsatt som avdelingssjef. Overlege Frode Vartdal er leder for alle laboratoriene ved Gaustad og Montebello, og det er etablert en ny felles avdeling for bildediagnostikk og intervensjon, under ledelse av Jarl Jacobsen. Erlend Smeland, tidligere forskningssjef ved Radiumhospitalet, leder et felles forskningsutvalg i samarbeid med Universitetet i Oslo, og Håvard Danielsen er tilsatt som leder av Fagområdet Medisinsk informatikk.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media