Legemiddelsøl kan gi helseskade

Det mener forskere ved det svenske Arbetslivsinstitutet (ALI), som har utarbeidet et metode for å teste lekkasje ved legemiddelpreparering. Ifølge studien av cytostatikabehandling oppstår det betydelig lekkasje og søl ved håndteringen. Forskerne antar derfor at dette også skjer ved behandling av antibiotika og at helsepersonell som jobber i lokalene, dermed eksponeres for disse legemidlene.

Allergier
Siden antibiotika benyttes ved langt flere avdelinger og av langt flere personer enn cytostatika, mener forskerne at antibiotikalekkasje er et større problem. Det kan føre til antibiotikaresistente bakteriestammer og gi helsepersonell astma og luftveisplager.

Ved ALI forsøker man nå å utvikle metoder for å måle antibiotikalekkasje. Forskerne mener uansett håndteringssystemet bør endres, slik at lekkasjene reduseres til en minimum.

Svever i rommet
Avdelingsoverlege Bjørg Marit Andersen ved Avdeling for hygiene og smittervern ved Ullevål universitetssykehus bekrefter at søl og lekkasje under prepareringen kan være helseskadelig.

– Dersom man jobber ved skap med godt avtrekk er det ikke noe problem. Men med mangelfull eller ingen avtrekk vil partikler fra penicillinet sveve rundt i rommet i lang tid, noe som kan føre til allergier, sier hun til Tidsskriftet.

Hele avdelinger
Andersen kjenner ikke til noen spesielle studier på området, men vet at resistente miljøbakterier på sykehusavdelinger kan være en konsekvens av slike lekkasjer.

Når det gjelder preparering av cytostatika har man egne skap med gode avtrekk.

– Det har vi også hatt ved medisinrom hvor man preparerer antibiotika. Men nå er det kommet noen nye typer skap, hvor lufta i stedet for å forsvinne i avtrekket sirkulerer ut i rommet igjen. Dette er ikke noe vi anbefaler, sier Andersen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media