Hudfarge viktig ved hjerneslag

I en studie publisert i siste utgave av BMJ ble 2 321 førstegangs slagpasienter registert i perioden 1995–2002. Av disse var 74 % hvite, 18 % svarte og 8 % av annen eller ukjent etnisitet.

Røyker og drikker mindre
En lavere andel blant svarte enn blant hvite hadde et høyt alkoholinntak, og færre svarte røyket. Høyt blodtrykk og diabetes var mer vanlig hos blant svarte enn blant hvite, og flere svarte enn hvite var tidligere behandlet for høyt blodtrykk og iskemisk hjertesykdom.

Behandling for transitorisk iskemisk attakk, derimot, var mer vanlig blant hvite. Svarte pasienter hadde større sannsynlighet for å bli lagt inn ved slagavdelinger.


Lever lenger
I løpet av studieperioden døde 1 300 av de 2 321 pasientene. Median overlevelse var 31,2 måneder for hvite og 39,3 måneder for svarte, og forskjellen holdt seg statistisk signifikant, også etter å ha justert for alder, sosioøkonomisk status og type slag.

Kjønn hadde ingen innvirkning på overlevelse, og overlevelsen var omtrent den samme i begge grupper for dem under 65 år. Man så en moderat forskjell i overlevelse til fordel for svarte i alderen 65–74 og en betydelig forskjell i alderen over 74 år. Totalt var overlevelsesprosenten etter 5 år 57 for svarte og 36 for hvite.

Forfatterne konkluderer med at svarte slagpasienter har større sjanse for å overleve enn det hvite slagpasienter har.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media