Gir ny forståelse av reguleringen av inflammasjon

Knut Tore Lappegård. Foto Privat

Når blod møter fremmede overflater, for eksempel i en hjerte-lunge-maskin eller i et dialyseapparat, aktiveres ulike inflammatoriske prosesser i blodet. Selv om forbehandling med heparin av fremmede overflater kan redusere slike reaksjoner, er blodet som kommer tilbake til kroppen, aktivert og derfor forskjellig fra blodet som gikk ut, og dette kan skape komplikasjoner for pasienten.

Komplementsystemet er en del av det inate (medfødte) immunsystem og spiller en sentral rolle i forsvaret mot bakterie- og virussykdommer. Aktivering av komplementsystemet er én av reaksjonene når blodet møter kunstige overflater. Men hvilke av de øvrige inflammasjonsreaksjonene er avhengig av slik komplementaktivering?

Det har Knut Tore Lappegård undersøkt i sin avhandling Artificial surface-induced inflammation: effects of complement inhibition and surface modification. Ved å regulere komplementaktiveringen med blokkerende peptider og monoklonale antistoffer undersøkte han blodplater og ulike hvite blodcellers avhengighet av komplementaktivering i deres reaksjon på en kunstig overflate.

– Blodplatereaksjoner viste seg å være uavhengig av aktivering av komplementsystemet, mens monocyttaktivering var delvis avhengig. De fleste granulocyttreaksjonene var nærmest totalt avhengig av en komplementaktivering, sier Lappegård til Tidsskriftet.

Komplementsystemet har tradisjonelt vært sett på som ett blant flere systemer som fungerer i interaksjon ved siden av hverandre. Ifølge Lappegård kan forskningsresultatene indikere at det kan være grunn til å se på komplementsystemet på en ny måte.

– Det viser seg at komplementsystemet står meget sentralt i reguleringen av andre systemer. På mange måter ser det ut for at det initierer reaksjonen i enkelte av de andre delene av immunsystemet og slik sett er en primær induktor, sier han.

Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø, mens arbeidet er gjort ved Medisinsk avdeling og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Nordlandssykehuset i Bodø. Knut Tore Lappegård disputerte for dr.med.-graden 2. juni 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media