Får raskere svar om refusjon

Ifølge Trygdeetaten har saksbehandlingstiden gått ned fra 4,1 uker i januar 2005 til 2,2 uker i juni. Dette gjelder søknader om refusjon av utgifter til legemidler etter folketrygdloven § 5-14 og 5-22. I august i fjor var saksbehandlingstiden på 5,7 uker.

Satset på reduksjon
Også antall saker som har lenger saksbehandlingstid enn to måneder har gått ned betraktelig, fra 1 300 saker i januar til 200 saker i juni. Trygdeetaten har satt inn flere ressurser og satt i verk flere tiltak for å få til en raskere saksbehandling.

Takket være legene
Også legene har bidratt med sitt, ved ikke å sende søknadene via pasientens lokale trygdekontor men rett til legemiddelkontoret. Legene oppfordres til å bidra ytterligere ved å fylle ut komplette søknader, slik at dokumentasjon ikke må ettersendes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media