Bygger ny biobank i Levanger

Den nye HUNT biobank skal etter planen stå ferdig i oktober 2006, samtidig som fase tre av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) starter. I bygget på rundt 2 000 kvadratmeter skal det lagres biologisk materiale som kan brukes i fremtidige forskningsprosjekter.

Stort lager
Til nå har rundt 65 000 personer gitt blod i forbindelse med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, men etter at HUNT 3 er gjennomført vil banken oppbevare blod eller annet biologisk materiale fra 200 000 personer. Dette inkluderer også blodprøver fra helseundersøkelser i andre deler av landet som skal oppbevares i Levanger, alt som en del av forskningsprosjektet Biohealth Norway.

– Viktig vedtak
Det er Grande Eiendom AS som skal stå for byggingen av den nye biobanken. Det ble nylig avgjort ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Med dette vedtaket er en viktig del av HUNT 3-prosjektet kommet på plass. For NTNU har særlig den faglige kvalitet på driften av en fremtidsrettet biobank vært av betydning for vurdering av tilbudene. Nærheten til sykehuset vil gjøre det mulig å utveksle fagpersonell til gjensidig nytte, og legge forholdene godt til rette for rekruttering av nye forskere, uttaler dekanus ved Det medisinske fakultet, Gunnar Bovim, i en pressemelding.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media