Biventrikulær pacemaker hjelper pasienter med hjertesvikt

Stadig flere får diagnosen hjertesvikt. 30–50 % av pasientene har også skader i hjertets elektriske ledningssystem som svekker hjertets pumpefunksjon ytterligere ved at hjertet ikke trekker seg sammen synkront. I de siste årene er det tatt i bruk en ny type pacemaker som stimulerer høyre og venstre ventrikler samtidig og som bedrer pumpefunksjonen og pasientens symptomer.

Peter Schuster har i arbeidet med avhandlingen Restoring left ventricular synchrony in the failing heart by cardiac resynchronization therapy: a study based on a new colour doppler tissue imaging technique brukt ny vevsdopplerteknologi til å undersøke kontrakturmønsteret hos friske personer og pasienter med alvorlig hjertesvikt.

– Hos friske personer skjedde kontrakturen i venstre ventrikkel synkront. Hos de som var syke, var kontraksjonsmønsteret asynkront og helt annerledes, selv hos pasienter uten skader i det elektriske ledningssystemet, sier Schuster til Tidsskriftet.

Undersøkelsene viser at stimulering med biventrikulær pacemaker bedrer både pumpefunksjonen, pasientens symptomer og fører til et mer synkront kontraksjonsmønster. Schuster mener de nye vevsdopplerteknikkene også kan gjøre oss bedre i stand til å velge ut pasienter som kan ha nytte av en slik behandling.

– For eksempel kan det tenkes at en del pasienter uten ledningsforstyrrelser, men med mekanisk asynkroni vist med vevsdoppler, kan ha nytte av biventrikulær pacing, Metoden kan muligens også redusere andelen av pasienter som ikke responderer på behandlingen sier han.

Avhandlingen utgår fra indremedisinsk institutt ved Universitetet i Bergen, mens arbeidet er gjort ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Peter Schuster disputerte for dr.med.-graden 16. juni 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media