Tester pasientsikkerhet i et armbånd

Ved det tyske sykehuset Klinikum Saarbrücken er man i gang med et pilotprosjekt basert på såkalt RFID-teknologi, hvor sikkerhet i forhold til medisinering er i fokus. RFID (Radio Frequency Identification) er teknologi som kan erstatte strekkoder, hvor en brikke med informasjon festes på produktet og informasjonen leses via radiobølger.

Armbånd med pasientnummer
I armbåndet lagres pasientnummeret, slik at leger og sykehuspersonell kan identifisere pasienten ved hjelp av bærbare pc-er og PDA-er. Pasientens data blir umiddelbart tilgjengelig, inkludert opplysninger om hvilke medisiner og hvor store doser pasienten skal ha, om eventuelle allergier og så videre.

Uvedkommende hindres tilgang via det nyeste innen krypteringsteknologi, skriver Siemens i en pressemelding. Prosjektet er et samarbeid mellom Siemens Business Services, Intel og Fujitsu Siemens Computers og omfatter 1 000 pasienter.

Selvbetjening
Også pasientene selv kan få informasjon fra armbåndet via informasjonsterminaler på sykehuset. Her kan de finne opplysninger for eksempel om sitt eget blodtrykk, vekt, diagnose, standardbehandling og hvilken dato de skal skrives ut.

RFID i Norge
Også i Norge begynner RFID-teknologien å gjøre seg gjeldende, om enn ikke på samme måte. Ifølge nettstedet digi.no har blant annet bibliotekene i Oslo RFID-merker i bøkene sine, mens Gilde bruker brikkene for å holde rede på dyr.

Også Helsebygg Midt-Norge har snust litt på muligheten i forbindelse med nye St. Olavs hospital.

– Vi har vurdert og undersøkt muligheten, men det er ikke aktuelt nå i byggefase 1. Det kan eventuelt bli aktuelt i byggefase 2. Det er dyrt utstyr, og må uansett vurderes nærmere sikkerhetsmessig, sier informasjonsrådgiver i Helsebygg Midt-Norge, Knut Hellerud, til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media