Rekordår for borreliose etter flåttbitt

Skogflått (Ixodes ricinus)

Foto Folkehelseinstituttet

Sommermånedene er høysesong for flåttbitt. Skogflåtten (Ixodes ricinus) kan være bærer av bakterien Borrelia burgdorferi, som forårsaker sykdommen Lyme borreliose.

Rekord
I fjor ble det i Norge meldt 251 tilfeller av disseminert og kronisk Lyme borreliose til Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det er aldri tidligere meldt så mange tilfeller, ifølge siste MSIS-rapport. Året før ble det meldt 144 tilfeller. Forrige toppår var 1998, med 179 meldte tilfeller.

– Fjoråret var et rekordår for antall tilfeller med disseminert og kronisk borreliose, men det er så langt ikke klart om dette representerer en mer langvarig trend, heter det i rapporten.

Det ble meldt om flest tilfeller blant barn og middelaldrende. 199 (80 %) av pasientene ble innlagt i sykehus.

Mest i sør
Det meldes om flest tilfeller i Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Klart størst økning fra året før, målt i antall tilfeller, hadde Vestfold. I 2003 ble det meldt fem tilfeller, mens det i 2004 ble meldt 29 tilfeller.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media