Nytt gen involvert i spredning av malignt melanom

Et forskerteam ved Dana-Farber Cancer Institute i Boston, Massachusetts i USA, ledet av legen Levi Garraway, har isolert og beskrevet onkogenet MITF (microphtalmia-associated trancription factor), ifølge en artikkel i siste utgave av Nature.

Overkopiert gen
Onkogener koder for proteiner som fungerer som pådrivere for cellevekst og celledeling. Forskerne ved Dana-Farber brukte SNP (single nukleotid polymorfisme)-matriseteknologi for å analysere DNA i vevsprøver fra pasienter med malignt melanom. Ved å sammenlikne med prøver fra friskt vev fant de en genfeil som lot til å være avgjørende for vekst av svulsten.

Onkogenet MITF var overkopiert i både primær- og metastasesvulster. De fant opptil 13 ekstra kopier av MITF-genet i 10 % av de primære melanomene og i 21 % av metastasene.

– Når vi nå har pekt ut det abnormalt mangedoblede onkogenet MITF, kan vi kanskje bli i stand til å både utvikle bedre diagnose- og prognoseverktøy og angrepspunkter for høyspesifikke behandlingsopplegg for pasienter med metastaser som har dette overkopierte genet, sier Garraways kollega og medforfatter Willilam Sellers i en pressemelding fra Dana-Farber.

Forskerene fant ut at femårs overlevelse var lavere hos undersøkte pasienter med metastaser som inneholdt det overkopierte MITF-genet.

Metastase-terapi
Ifølge forskerne er høy forekomst av MITF også assosiert med andre genfeil, blant annet en mutasjon av genet BRAF, en mutasjon som tidligere også er påvist i melanomer.

– Kanskje vil bli i stand til å behandle metastatiske melanomer ved å angripe MITF-genet eller proteinet, alene eller i kombinasjon med stoffer som blokkerer BRAF. Vi vet at melanomcellene bli mer sårbare for kjemoterapi når MITF-aktiviteten reduseres, sier Sellers.

– Øker forståelsen av melanomer
Overlege Per Helsing ved Hudavdelingen på Rikshospitalet mener dette er spennende forskning, som kan bidra til å øke forståelsen for utvikling av malignt melanom.

– Vi har et behov for nye medikamenter som kan bedre overlevelse ved melanom med spredning. Kreft er en komplisert sykdom, og det er nok fortsatt uklart om økt ekspresjon av MITF har en kausal sammenheng med utvikling og progresjon av melanom eller er en følge av andre forhold i svulsten, sier Helsing til Tidsskriftet.

Helsing understreker at det nok vil ta mange år før et eventuelt nytt medikament vil være tilgjengelig for pasienter med melanom med spredning.

Utbredt kreftsykdom
I Norge får rundt 1 000 personer (480 kvinner og 524 menn) hvert år diagnosen malignt melanom, ifølge 2001-tallene fra Kreftregisteret. Vel 10 % av tilfellene registreres med spredning på diagnosetidspunktet; de fleste av disse er menn. Av samme grunn har menn noe dårligere 5-års relativ overlevelse enn kvinner. I overkant av 200 dør av denne kreftformen hvert år.

Kreftregisterets tall fra perioden 1997 til 2001 viser at blant kvinner i alderen 15–29 år er malignt melanom den mest hyppige kreftformen (23 %). I aldersgruppen over, 30–54 år, er malignt melanom den vanligste kreftformen blant menn (11 %) og den nest vanligste hos kvinner (8 %).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media