Fete kvinner i best form

Vektreduserende kirurgi er eneste effektive behandling ved sykelig overvekt. Kardiopulmonal utholdenhet er et nyttig mål for å identifisere pasienter med risiko for operasjonskomplikasjoner, men hittil har dette ikke vært studert hos fete personer. Nå har nederlandske forskere gjort en undersøkelse blant ekstremt fete personer, og resultatene er publisert i julinummeret av Chest.

Ulik fettfordeling
Forskerne kondisjonstestet 22 menn og 34 kvinner med kroppsmasseindeks > 40. En slik overvekt er definert som ekstrem fedme. Pasientene ble også undersøkt med henblikk på diabetes og glukoseintoleranse.

Det viste seg at i tillegg til å ha dårligere form og mindre fysisk utholdenhet, hadde mennene også høyere forekomst av diabetes og glukoseintoleranse enn kvinnene. 59 % av mennene og 35 % av kvinnene hadde fastende blodglukose > 6,1 mmol/L.

Forskerne tror at funnene kan forklares med ulik fettdistribusjon hos menn og kvinner. Menn har fettet særlig rundt magen, såkalt epleform, mens kvinnene har mer fett på baken og lårene, såkalt pæreform.

– Nyttig forskning
Overlege Villy Våge ved Førde sentralsjukehus mener undersøkelsen understøtter tidligere forskning på samme tema.

– Vi vet allerede at menn tåler fedme dårligere enn kvinner, og de aller tyngste mennene får lettere tilleggskomplikasjoner i forbindelse med vektreduserende kirurgi. Likevel er resultatene fra denne undersøkelsen nyttige, fordi dette kan reise spørsmål om vi i større grad bør prioritere behandling av menn. Kanskje bør man i særlig grad vurdere å styrke operasjonsforberedende tiltak overfor menn som skal gjennomgå vektreduserende kirurgi, sier Våge til Tidsskriftet.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media