Erytromycin kan skade fosteret

Statens legemiddelverk vil så snart som mulig vurdere om preparatomtalene for erytromycin bør endres.

– Dette legemidlet har vi anbefalt til gravide i mange år, men nå viser det seg at bruk av det antibiotiske legemiddelet de første tre månedene i svangerskapet kan skade fosteret, sier overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Tidsskriftet.

Risiko for misdannelser
Den svenske studien, som er publisert i tidsskriftet Reproductive Toxicolgy, viser at blant 1 844 mødre som hadde brukt erytromycin tidlig i svangerskapet, fikk 31 barn med misdannelser. Forventet antall var 17.

Studien konkluderer med at tilleggsrisikoen for hjertemisdannelser ved bruk av legemiddelet tidlig i svangerskapet er 0,8 %.

Ansett som trygt
Erytromycin har vært på markedet i over 50 år og er blitt ansett som et sikkert antibiotikum. Det er blant annet gitt til gravide som ikke tåler penicillin. Nå fraråder Statens legemiddelverk å fortsette dagens praksis.

– Legene bør nå vurdere ekstra nøye om det er grunnlag for å gi antibiotika til gravide, og i så fall kun gi penicillin. Studien konkluderer med at penicillin er helt trygt, også for gravide tidlig i svangerskapet, sier Madsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media