Verden kjemper mot kreften

Generaldirektør LEE Jong-Wook i WHO ønsker en global strategi mot kreft.

Foto WHO/P.Virot

Kreft er nå den nest mest vanlige dødsårsaken i verden. Mer enn 20 millioner mennesker lever med kreft, og hvert eneste år dør rundt sju millioner av sykdommen. Det anslås at tallet vil øke med 50 % i løpet av 15 år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ny resolusjon

- Kreft er en enorm byrde for pasienter, pårørende og samfunnet. Det er en av de vanligste dødsårsaker i verden, og forekomsten øker, særlig i utviklingsland, sier generaldirektør i WHO, LEE Jong-Wook.

Under Verdens helseforsamling i mai ble det vedtatt en resolusjon om kreftforebygging og -kontroll. Resolusjonen oppfordrer alle land til å utforme nasjonale kreftprogrammer, og rette fokus mot forebygging, tidlig diagnose og screening, samt forbedret behandling og palliativ medisin.

Kontrollstrategi

Denne uken har en nyetablert komité, Cancer Advisory Committee, vært samlet i Genève for å utarbeide en global kontrollstrategi for kreft. Komiteen består av krefteksperter fra 15 land, blant annet Brasil, India, Japan, Slovenia, Tunisia, USA og Storbritannia.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media