Undersøker effekten av tiazidvedtak

Det ønsker Kunnskapssenteret å finne ut, og derfor er 80 legekontorer invitert til delta i en evaluering.

Forbruket økt
I forbindelse med statsbudsjettet for 2004 vedtok Stortinget endringene i refusjonskriteriene for å redusere kostnadene ved hypertensjonsbehandling. Ordningen ble innført fra 1. mars i fjor. I etterkant har forbruket av tiazider økt sterkt, og ifølge Legemiddelverket fikk trolig opp mot halvparten av alle pasienter som skulle behandles for ukomplisert hypertensjon tiazider i 2004.

Usikker effekt
Forsker Atle Fretheim ved Kunnskapssenteret sier de ønsker å evaluere tiltaket for blant annet å finne ut om pasienter som egentlig skulle hatt annen medikasjon har fått tiazider.

– Effekten av de nye refusjonsvilkårene for tiazider er svært usikker. Vi anser det som svært viktig å få klare mål på hva slike tiltak betyr generelt og spesielt, sier Fretheim.
Han mener nye reformer og andre helsepolitiske tiltak ikke evalueres i tilstrekkelig grad, slik at effekten av tiltakene forblir ukjent.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media