- Like trygt med hjemmefødsel

Et barn har like liten risiko for å dø under fødsel hjemme som på sykehus, ifølge amerikanske forskere. Foto Health and Medicine

Hjemmefødsel fører også til mindre bruk av smertestillende medikamenter og operative inngrep. Det er kanadiske forskere som konkluderer med dette i en prospektiv kohortstudie publisert i BMJ. Kenneth C. Johnson og Betty-Anne Daviss har analysert 5 418 planlagte hjemmefødsler i USA og Canada, hvor jordmor har vært involvert. Resultatene ble sammenliknet med tidligere studier om lavrisikofødsler ved sykehus i Nord-Amerika.

Mindre klipping og vakuum

12 % av de drøyt 5 000 kvinnene ble overført til sykehus da veene var i gang. Bruk av medikamenter og operative inngrep var langt lavere hos kvinnene som valgte å føde hjemme. Epidural ble brukt ved 4,7 % av de planlagte hjemmefødslene, klipping ved 2,1 % (mot 33 %), tang ved 1,0 % (mot 2,2 %), vakuum ved 0,6 % (mot 5,5 %) og keisersnitt ved 3,7 % (mot 19 %). Intrapartum og neonatal død, sett bort ifra død som følge av alvorlige medfødte misdannelser, var også like lav som ved lavrisiko sykehusfødsler, og rammet 1,7 per 1 000 barn.

Forfatterne konkluderer med at risikoen for komplikasjoner og fosterdød ved hjemmefødsel er tilsvarende som ved sykehusfødsel blant denne gruppen fødende.

– Svært god studie

– Denne studien er trolig den største og beste undersøkelsen som er gjort om hjemmefødsler. Studien er ikke randomisert, men det er neppe mulig å gjennomføre. Resultatene viser at hjemmefødsler har samme mortalitet, men betydelige lavere bruk av operative forløsninger i forhold til en lavrisikopopulasjon i sykehus. Dette er en utfordring for jordmødre og gynekologer ved sykehusene, sier professor og overlege Pål Øian ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han kan trygt anbefale hjemmefødsel.

– Det er ikke hvem som helst som kan føde hjemme, men så lenge utvelgelsen er god er det trygt å føde hjemme. Kanskje til og med bedre enn på sykehus for denne gruppen fødende, sier Øian.

Langt fra problemfritt

Professor Lorentz Irgens ved Medisinsk fødselsregister er mer kritisk til hjemmefødsel.

– Jeg mener at ut fra norske data har vi vanskelig for å kunne anbefale hjemmefødsel. Og når 12 % av kvinnene i denne studien blir overført til sykehus, er det tydelig at det ikke er helt problemfritt. Det illustrerer også at lav risiko ikke er så enkelt å forutse, sier Irgens.

Han understreker at også i en selektert lavrisikogruppe som i denne studien vil det forekomme perinatal dødelighet, bruk av keisersnitt, samt andre inngrep som man ikke forbinder med hjemmefødsel.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media