Tror kolleger snoker i journalene

Det viser en undersøkelse MMI Univero har gjort på oppdrag fra arbeidstakerorganisasjonen KFO (tidligere Kommunalansattes Fellesorganisasjon), etter avsløringen om journalsnoking ved Helgelandssykehuset i Mosjøen.

Stoler ikke på kolleger

200 ansatte i helsesektoren deltok i spørreundersøkelsen. To av ti (22 %) svarte at journalsnoking er svært eller ganske utbredt, mens seks av ti (64 %) mener det er litt utbredt. En av ti mener det samme når det gjelder ansattes journaler. Ansatte ved mindre arbeidsplasser mener begge deler er mer utbredt enn ansatte ved større arbeidsplasser mener. 35 % stoler heller ikke på at andre ansatte ikke ser i deres journal ut over det som er nødvendig.

- Urovekkende

Et stort flertall, 74 %, mener at for mange ansatte har tilgang til journalopplysningene.

- Resultatene er urovekkende. Undersøkelsen viser at ansatte i helsevesenet ikke er trygge på at journalopplysninger blir håndtert på en god nok måte. Derfor har KFO krevd umiddelbar gjennomgang av regelverk, rutiner og praksis, sier KFO-leder Gunn Olander.

Sikkerhetstiltak

Hun sier undersøkelsen viser at journalsnoking kan være et fenomen som ikke begrenser seg til én sak ved ett sykehus. KFO er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang tiltak for å bedre informasjonssikkerheten.

- Vi forventer at dette arbeidet prioriteres høyt, sier Olander.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media