Tenåringsaborter i fritt fall

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i fjor ble utført 15,7 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner mellom 15 og 19 år. Det er det laveste aborttallet som er registrert i denne gruppen siden loven om selvbestemt abort ble innført i 1979. Ifølge Statistisk sentralbyrå begynte tallet på tenåringsaborter å synke i 2000, og har siden gått jevnt og trutt nedover.

Økt totalt

Blant alle aldersgruppene til sammen har imidlertid aborttallet økt, fra 13 888 i 2003 til 14 071 i 2004, noe som er det høyeste tallet som er målt siden 2000. Finnmark og Oslo ligger på topp, med henholdsvis 18,2 og 17,5 abortinngrep per 1 000 kvinner. I Vest-Agder er det færrest aborter, med 9,3 per 1 000. 60 av 653 søknader om svangerskapsavbrudd etter 12. uke ble avslått i primærnemnd.

Angrepillen

Abortfremkallende medikamenter brukes ved flere og flere av svangerskapsavbruddene, i 2004 var andelen steget til 36 prosent av alle aborter. Professor Per Bergsjø ved Folkehelseinstituttet tror verken på endrede seksualvaner eller økt bruk av sikker prevensjon som forklaring på nedgangen i aborter blant unge jenter.

- Men de siste årene har salgstallene for angrepillen økt, så det er nok nærliggende å koble nedgangen i tenåringsaborter til disse salgstallene, sier Bergsjø til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media