– Sykdom skyldes ofte uflaks

Assistentlege Ståle Fredriksen er kritisk til den utbredte sannsynlighetstenkningen i medisinen, og minner om at det ikke alltid er den mest sannsynlige årsaken som er den virkelige årsaken.

Det mener assistentlege Ståle Fredriksen ved Divisjon psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet. I sin doktoravhandling Bad luck and the tragedy of modern medicine konkluderer han med at pasientene ikke alltid kan beskyldes for å være ansvarlig for egen sykdom. I mange tilfeller skyldes det tvert imot ren uflaks.

– Jeg har lenge tenkt at det er noe galt med den gjengse måten man tenker risiko på innen medisinen. Man har lett for å tenke at alt er under den enkeltes kontroll. Problemet er at vi har glemt uflaksen. Vi må prøve å ta på alvor det som er utenfor vår kontroll, for det er relativt mye, sier Fredriksen.

Tre typer uflaks
Fredriksen understreker at uflaks defineres som mangel på kontroll, og ikke har noe med skjebne eller magi å gjøre.

I avhandlingen skiller han mellom tre typer uflaks: konstitusjonell uflaks, situasjonsuflaks og konsekvensuflaks. Begrepene er kjent innen filosofien, men Fredriksen har satt dem inn i en medisinsk kontekst.

Konstitusjonell uflaks er den første og trolig viktigste formen, og den skyldes at årsakene til sykdommen ikke kan forandres. Eksempel på dette er arv, fødested og medfødte sykdommer.

– Du kan ikke noe for at du arver disposisjon for høyt kolesterol. Det er uflaks, sier Fredriksen.

Situasjonsuflaks er mangel på kontroll fordi sykdommen blir påført deg uten at du selv kan gjøre noe for å hindre det, som for eksempel ulykker og epidemier.

– Magesår skyldes ikke for mye kaffedrikking eller stress, men en helt uforskyldt infeksjon. Nakkesleng etter en påkjørsel bakfra er også det et eksempel på situasjonsuflaks, sier Fredriksen.

Konsekvensuflaks forklarer han med at årsakssammenhengene enten er hyperkomplekse eller ukjente og dermed til en viss grad utenfor vår kontroll. To personer som røyker like mye kan ha ulik risiko for å utvikle kreft fordi enkelte gener disponerer mer for kreftsykdom enn andre.

Ikke som poker
– Man tenker gjerne at naturen er som et rettferdig spill, som for eksempel poker. Men sånn er det ikke. I naturen er du nødt til å spille spillet, og reglene blir gjerne til underveis. I poker har du alltid fortjent resultatet, det har du ikke i naturen, sier Fredriksen.

Han er kritisk til den utbredte sannsynlighetstenkningen i medisinen og minner om at det ikke alltid er den mest sannsynlige årsaken som er den virkelige årsaken. Han understreker likevel at man til en viss grad har kontroll over egen helse, og at trening, røykekutt og en sunn livsstil har en gunstig effekt.

– Flaks og uflaks avgjør hvilken livssituasjon du havner i, men du må selv ta ansvar for din livssituasjon, sier Ståle Fredriksen.

Avhandlingen utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Fredriksen disputerte 11. juni.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media