Sender epikriser innen fristen

Myndighetene har satt som mål at 80 % av alle epikriser skal være sendt fra foretakene innen en uke, noe som har vist seg å være en utfordring. Etter flere seminarer, møter og handlingsplaner i Helse Øst RHF er de likevel kommet godt på vei, ifølge en pressemelding fra det regionale helseforetaket.

Aker raskest

Nå sendes 56 % av alle epikriser i regionen innen fristen. Til sammenlikning var andelen på 43 % i tredje tertial i fjor. Best i klassen er Aker universitetssykehus HF som har nådd målet på 80 %.

Forventer resultater

– Vi ser at målrettet utviklingsarbeid gir konkrete resultater. Spesielt positivt er det at Aker universitetssykehus har nådd den nasjonale målsettingen, og jeg forventer at de andre foretakene fortsetter arbeidet for å nå målene, sier administrerende direktør i Helse Øst, Tor Berge.

De nasjonale tallene skal etter det Tidsskriftet erfarer foreligge i løpet av sommeren.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media